{{พะเยา}}ประชุมปรับแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตามโครงการแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) ณ บ้านหล่ายทุ่ง ม.6 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน โดย นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมทีมงาน(7 เม.ย 2559)

{{พะเยา}}ประชุมปรับแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตามโครงการแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) ณ บ้านหล่ายทุ่ง ม.6 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน โดย นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมทีมงาน(7 เม.ย 2559)

(Visited 1 times, 1 visits today)