{{พะเยา}}โครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาการค้า การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอรบน2 การฝึกอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์หมู่บ้านท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 31 มีค.-1เมย.2559 ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์

โครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาการค้า การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอรบน2
การฝึกอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์หมู่บ้านท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 31 มีค.-1เมย.2559 ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา กลุ่มเป้าหมาย 100 คน วิทยากร โดย อ.พิสุทธิพัธ คลังทรัพย์ ผอ.หลักสูตรมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ.เชียงใหม่ และทีมงาน
นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้พบปะและปิดการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 1 เมย.2558..เวลา 15.00 น.

(Visited 1 times, 1 visits today)