{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจัวหวัดพะเยา นำข้าราชการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีวันทีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาบดินทร์ และวันข้าราชการพลเริอน อาคารสโมสรเทศบาลเมืองพะเยา(หนองระบู) 31มีค.2559

วันทีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาบดินทร์ และวันข้าราชการพลเริอน อาคารสโมสรเทศบาลเมืองพะเยา(หนองระบู) นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจัวหวัดพะเยา นำข้าราชการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธี..31มีค.2559

(Visited 1 times, 1 visits today)