{{พะเยา}}รับฟังนโยบาย แนวทางการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชนและโครงการชุมชนเกื้อกูล ทางระบบ VDO Conference(ทีวี พช.)

{{พะเยา}}รับฟังนโยบาย แนวทางการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชนและโครงการชุมชนเกื้อกูล ทางระบบ VDO Conference(ทีวี พช.) ประกอบด้วย ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อ.เมืองพะเยา และ จนท.พัฒนาชุมชนอกเภอเมือง/จังหวัดพะเยา จำนวน 30 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)