{{พะเยา}}ศึกษาดูงาน การส่งเสริมการท่่องเที่ยวไทย กองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 26 มีนาคม 2559 ภาคเช้า คณะอนุกรรมการ นตผ.จังหวัด โดยมีนายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดพะเยาได้ศึกษาดูงาน การส่งเสริมการท่่องเที่ยวไทย กองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ ที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง และบริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด เพื่อศึกษาการบริหารจัดการ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ผลิตภัณฑ์ พรทิพย์ และเป็นแหล่ง รววบรวม และกระจายสินค้าของจังหวัดภูเก็ต และต่างจังหวัด..{{วิดิทัศน์}} http://bit.ly/22TrOpm

(Visited 1 times, 1 visits today)