{{พะเยา}}พิธีเปิดงานมหัศจรรย์ของดีโอทอปพะเยา..ที่ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 มีค.2559 เวลา 17.00 น.ประธานเปิดโดย ท่านสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีค.2559 คณะOTOPของจังหวัดพะเยา นำโดยท่านสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา,ท่านวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง และผู้ผลิต/ผู้ประกอบการOTOPจังหวัดพะเยา จำนวน 50 ชีวิต..เดินทางโดยสายการบิน จ.เชียงใหม่..มุ่งสู่..จ.ภูเก็ตพิธีเปิดงานมหัศจรรย์ของดีโอทอปพะเยา..ที่ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 มีค.2559 เวลา 17.00 น.ประธานเปิดโดย ท่านสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน โดย ท่านวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยาตามโครงการพัฒนาศักยภาพOTOPสู่อาเซี่ยน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากยุทธศาสตร์ จ.พะเยา นำOTOPไปเจรจาการ ค้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการตลาดที่ จ.ภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 24 – 28 มีนาคม 2559..มหัศจรรย์วิถีชุมชน OTOP จังหวัดพะเยา…ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมงานมหัศจรรย์วิถีชุมชน OTOP จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 มีนาคม 2559 และบริเวณลานโปรโมชั่น ห้างไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต …ชมและอุดหนุนสินค้า OTOP ของดีจังหวัดพะเยา…ชมการแสดงวิถีชีวิตคนเมืองพะเยา…ชมการแสดงวิถีชีวิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ บ้านบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา…ชมสาธิตการจักสานผักตบชวา…ชมสาธิตการปั้นมังกรหัตถกรรมอันลือชื่อของจังหวัดพะเยาและชมการสาธิตการปักผ้าชาวเขา..อย่าลืม!! ระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 มีนาคม 2559 เรามีนัดกันที่บริเวณลานโปรโมชั่นห้างไลม์ไลท์ avenue ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต…{{ภาพกิจกรรม}}http://bit.ly/21LRfqi {{วิดิทัศน์}} http://bit.ly/1UPVxhq

(Visited 1 times, 1 visits today)