{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา..พบปะให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักนภาพผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการOTOP และเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบ

นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา..พบปะให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักนภาพผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการOTOP และเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบ ระหว่างวันที่ 21-22 มีค.2559 ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน..(21มีค.2559)

(Visited 1 times, 1 visits today)