{{พะเยา}}งานเทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยา“มหกรรมอาหารปลอดภัย. ประจำปี 2559“ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ. ลานอเนกประสงค์. หลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา.

งานเทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยา“มหกรรมอาหารปลอดภัย. ประจำปี 2559“ เทศบาลเมืองพะเยากำหนดกิจกรรมงานเทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยา “มหกรรมอาหารปลอดภัย. ปี 2559” ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ. ลานอเนกประสงค์. หลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความปลอดภัยทางด้านอาหาร และมีการพัฒนาการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน. และส่งเสริมจัดบริการอาหารในแหล่งท่องเที่ยวให้ถูกสุขลักษณะ โดยมีการบริการอาหารที่สะอาดปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

เทศบาลเมืองพะเยามีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าชมงานเทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยามหกรรมอาหารปลอดภัยประจำปี 2559 ในวันที่ 12 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ. ลานอเนกประสงค์หลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา..

พบกับซุ้มอาหารต่าง ๆ จากหลายภาค และชมการแสดงศิลป วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นบนเวทีมากมาย…{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1oAPfF0

(Visited 1 times, 1 visits today)