{{พะเยา}}นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ตรวจราชการและติดตามงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ณ สพจ.พะเยา(10กพ.2559)

เมื่อวันพุธที่ 10 กพ.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ตรวจราชการและติดตามงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และได้มอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาชุมชน ี 2559 ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน แก่ พัฒนาการจังหวัด,หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)