{{พะเยา}}นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนบ้านทุ่ง หมู่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนบ้านทุ่ง หมู่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา โดยมีนายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัด และนายวิเศษ รินพรุ้ม ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธทีั่ 10 กพ.2559

ชุมชนบ้านทุ่ง แห่งนี้ เป็นหมู่ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น,หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น รางวัลโล่สิงห์ทอง ปี 2558 และเป็นหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ.พะเยา ปี 2559

ลักษณะเด่นเป็นชุมชนที่มีฐานเรียนรู้ ตามคุ้มต่าง ๆ จำนวน 5 คุ้ม และยังมีการจัดตลาดนัดชุมชนทุกวัน เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ พืชผักสวนครัวที่ชุมชนปลูกเอง และยังปลอดสารพิษอีกด้วย..ฐ{{ภาพกิจกรรม}} http://on.fb.me/1nZ8Gqx {{คลิปข่าวพะเยานิวส์}} http://bit.ly/1LhrUgl

(Visited 1 times, 1 visits today)