ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศรายชื่อเลขประจำตัวสอบผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) กำหนดวันเวลาสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่71 ประจำปีงบประมาณ..2563 จังหวัดพะเยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมิน(สัมภาษณ์)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 (ประจำปีงบhttp://phayao.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/34/2019/06/อสพ.71.pdfประมาณ พ.ศ.2563)ประกาศรายชื่อ อสพ71

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ประกาศรับสมัคร อสพ.รุ่นที่ 71

(Visited 1 times, 1 visits today)