ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

พะเยาเบาเบา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเชิญชวนนักท่องเที่ยว

มาเที่ยว…พะเยา กันเถอะ

อำเภอเมืองพะเยา

-บ้านทุ่งกิ่ว อำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา

บ้านงิ้วใต้ อำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา

บ้านตุ่นใต้ หมู่ที่ 7 อำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา

บ้านตุ่นใต้ หมู่ที่ 1 อำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา

บ้านร่องไฮ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

อำเภอจุน

บ้านร่องหาด อำเภอจุน จ.พะเยา

บ้านเซี๊ยะ อำเภอจุน จ.พะเยา

บ้านเวียงลอ อำเภอจุน จ.พะเยา

บ้านห้วยหลวง อำเภอจุน จ.พะเยา

อำเภอเชียงคำ

บ้านเปื๋อยเปียง อำเภอเชียงคำ จ.พะเยา

บ้านทุ่งบานเย็น อำเภอเชียงคำ จ.พะเยา

บ้านประชาภักดี อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

บ้านสันปูเลย อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

บ้านทุ่งมอก อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

อำเภอเชียงม่วน

บ้านท่าฟ้าเหนือ อำเภอเชียงม่วน จ.พะเยา

-บ้านหนองกลาง อำเภอเชียงม่วน จ.พะเยา

บ้านป่าแขม อำเภอเชียงม่วน จ.พะเยา

บ้านบ่อเบี้ย อำเภอเชียงม่วน จ.พะเยา

 อำเภอดอกคำใต้

บ้านวังขอนแดง อำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา

บ้านหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา

บ้านฝั่งหมิ่น อำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา

อำเภอปง

บ้านห้วยแม่แดง อำเภอปง จ.พะเยา

บ้านดอนไชย อำเภอปง จ.พะเยา

บ้านแสนสุข อำเภอปง จ.พะเยา

บ้านสันติสุข อำเภอปง จ.พะเยา

อำเภอแม่ใจ

บ้านป่าเมี่ยง อำเภอแม่ใจ จ.พะเยา

บ้านผาแดง อำเภอแม่ใจ จ.พะเยา

บ้านป่าสัก อำเภอแม่ใจ จ.พะเยา

 อำเภอภูซาง

บ้านสถาน อำเภอภูซาง จ.พะเยา

บ้านสถาน2 อำเภอภูซาง จ.พะเยา

บ้านทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จ.พะเยา

-บ้านสบบง อำเภอภูซาง จ.พะเยา

บ้านห้วยไฟวัฒนา อำเภอภูซาง จ.พะเยา

บ้านปงใหม่ อำเภอภูซาง จ.พะเยา

บ้านธาตุภูซาง อำเภอภูซาง จ.พะเยา

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)