รายงานการประชุม ประจำเดือน สพจ.พะเยา


รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9
คลิกที่นี่เพื่อรับรอง/แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2565
——————————————————————————————————————-
รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8 ต.ค.65
คลิกที่นี่เพื่อรับรอง/แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 8/2565

——————————————————————————————————————-

รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7 ส.ค.2565

คลิกที่นี่เพื่อรับรอง/แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/2565

รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6 ก.ค.2565

คลิกที่นี่เพื่อรับรอง/แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2565
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4 เม.ย. 2565

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2 มี.ค. 2565
คลิกที่นี่เพื่อรับรอง/ แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2565
——————————————————————————————————————-
รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 มกราคม 2565
คลิกที่นี่เพื่อรับรอง/ แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565

——————————————————————————————————————-
รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 พ.ย. 2564
คลิกที่นี่เพื่อรับรอง/ แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/2564

——————————————————————————————————————-
รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการครั้ง ที่ 9 ต.ค.64
คลิกที่นี่เพื่อรับรอง/ แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2564

——————————————————————————————————————-

รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8 ส.ค. 2564

คลิกที่นี่เพื่อรับรอง/แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 8

——————————————————————————————————————-

รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2564
คลิกที่นี่เพื่อรับรอง/ แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/2564

——————————————————————————————————————-

รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2564
คลิกที่นี่เพื่อรับรอง/ แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2564

——————————————————————————————————————-
รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2564 .

คลิกที่นี่เพื่อรับรอง/แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 5/2564

——————————————————————————————————————-
รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 4/2564 .
คลิกที่นี่เพื่อรับรอง/แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 4/2564

——————————————————————————————————————-
รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 3/2564 .
คลิกที่นี่เพื่อรับรอง/แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 3/2564

——————————————————————————————————————-
รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 .
คลิกที่นี่เพื่อรับรอง/แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 2/2564

——————————————————————————————————————-

รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 1/2564
คลิกที่นี่เพื่อรับรอง/แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

——————————————————————————————————————-

รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 9/2563

คลิกที่นี่เพื่อรับรอง/แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 9

——————————————————————————————————————

รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 8/2563
คลิกที่นี่เพื่อรับรอง/แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 8/2563

——————————————————————————————————————-

รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 7/2563
คลิกที่นี่เพื่อรับรอง/แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 7/2563

———————————————————————————————————————————-

รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 6/2563
คลิกที่นี่เพื่อรับรอง/แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 6/2563

——————————————————————————————————————-

รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 5/2563
คลิกที่นี่เพื่อรับรอง/แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 5/2563 

———————————————————————————————————————————-


รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 4/2563

คลิกที่นี่เพื่อรับรอง/แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 4/2563 

———————————————————————————————————————

รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 3/2563
คลิกที่นี่เพื่อรับรอง/แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 

——————————————————————————————————————-

รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 2/2563

คลิกที่นี่เพื่อรับรอง/แก้ไข รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 

(Visited 1 times, 1 visits today)