ตักบาตรสองแผ่นดิน ชายแดนไทย-ลาว บ้านฮวก(กิ่วหก) ต.ภูซาง อ.ภูซาง

ประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า 1,000 คน ร่วมตักบาตรสองแผ่นดิน เชื่อมความสัมพันธ์ไทยลาว ที่บริเวณเขตรอยต่อชายแดนไทย-ลาว บ้านฮวก (กิ่วหก) อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็น เช้าวันนี้ (30 ธ.ค.59) จังหวัดพะเยาและเมืองคอบ แขวงไชยะบุรี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรสองแผ่นดิน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างชนชาติไทยและลาว ณ บริเวณเขตรอยต่อชายแดนไทย-ลาว บ้านฮวก (กิ่วหก) หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ท่านจันทร์เพ็ง พันทุอามาศ รองเจ้าเมืองคอบ ,ท่านอินทร์ตา นิ่มนวล รองเจ้าเมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุลี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและลาวร่วมทำบุญตักบาตรกว่านับพันคน โดยมีพระภิกษุสงฆ์จากทั้งสองประเทศ จำนวน 295 รูป มารับบิณฑบาตจากประชาชน ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นบนเชิงเขารอยต่อชายแดนระหว่างสองประเทศ สำหรับประเพณีทำบุญตักบาตรสองแผ่นดิน เป็นการทำบุญประจำปีเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของพี่น้องชาวไทย-ลาว ที่เดินทางไปมาหาสู่ ซื้อขายสินค้าต่างๆ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของประชาชนที่อยู่ชายแดนทั้งสองประเทศ ซึ่งจัดขึ้นในเช้าวันที่ 30 ธันวาคมของทุกปี และทำติดต่อกันมาแล้วเป็นครั้งที่ 12 เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)