อำเภอจุน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน มีความประสงค์จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว

กรมการพัฒนาชุมชน
18782_New Doc 2018-07-19
อำเภอแม่ใจ

วันที่ 12 ก.พ. 2561 สพอ.แม่ใจดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอแม่ใจ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ สพอ.แม่ใจ โดยนายประวิทย์ วงค์ธิดา พัฒนาการอำเภอแม่ใจ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ ดำเนินโครงการฯเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอแม่ใจ        
อำเภอแม่ใจ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สพอ.แม่ใจ ประชุมคณะอนุฯและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่ใจ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สพอ.แม่ใจ ประชุมคณะอนุฯและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่ใจ เพื่อจับเคลื่อนงานสตรี ติมตามการชำระเงินทุนหมุนเวียน วางแผนเขียนโครงการขอเงินหมุนเวียนและเงินอุดหนุม รวมถึงเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมงานกาชาดและงานพ่อขุนจังหวัดพะเยา
อำเภอแม่ใจ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สพอ.แม่ใจ มอบวัสดุโครงการ Way of life. อำเภอแม่ใจ 6 ตำบล 66 หมู่บ้าน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สพอ.แม่ใจ มอบวัสดุโครงการ Way of life. อำเภอแม่ใจ 6 ตำบล 66 หมู่บ้าน วันที่ 2 กพ. 2561 สพอ.แม่ใจ มอบวัสดุโครงการ Waั of life. อำเภอแม่ใจ ในที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่ใจ การนี้ท่านนายอำเภอแม่ใจ มอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การปฎิบัติในชีวิตจริงของประชาชนในชุมชน และให้มีการปฎิบัติที่เป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและยังยืนต่อไป และนายอำเภอแม่ใจให้เกียรติมอบวัสดุโครงการฯ โดยมีกำนันทั้ง 6 ตำบลเป็นตัวแทนรับมอบ                              
อำเภอแม่ใจ

วันที่ 28 มกราคม 2561 ผู้นำ อช. อำเภอแม่ใจร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 49 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน "รวมพลัง อช.สานต่องานที่พ่อทำ สร้างสรรคสังคมไทย ด้วยใจอาสา กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยสาขาอ่างเก็บน้ำห้วยเพ็ง บ้านหล่ายทุ่ง อ.เชียงม่วน

วันที่ 28 มกราคม 2561 นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายวรเชษฐ์ หน่อคำ หัวหน้างานกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ จัดกิจกรรมวันครบรอบ 49 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน "รวมพลัง อช.สานต่องานที่พ่อทำ สร้างสรรคสังคมไทย ด้วยใจอาสา กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ลำห้วยสาขาอ่างเก็บน้ำห้วยเพ็ง บ้านหล่ายทุ่ง อ.เชียงม่วน ของชมรมผู้นำ อช.จังหวัดพะเยา การนี้ ผู้นำ อช.อำเภอแม่ใจ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน                           
อำเภอแม่ใจ

วันที่ 25 มกราคม 2561 อำเภอแม่ใจ จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าหลวงคำแดง ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่ใจ

วันที่ 25 มกราคม 2561 อำเภอแม่ใจ จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าหลวงคำแดง ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่ใจนำโดยนายจำรัส  โสถิตกุล นายอำเภอแม่ใจ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ใจ ร่วมพิธี ณ อนุสาวรีย์เจ้าหลวงคำแดง หน้าที่ว่าการอำเภอแม่ใจ  
อำเภอแม่ใจ

ันที่ 24 มกราคม 2561 สพอ.แม่ใจ ดำเนินโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนฯ ปี 2561 บ้าน หมู่ 5 ต.แม่สุก หมู่ 1 ต.่าแฝก และ หมู่ 13 ต.บ้านเหล่า

วันที่ 24 มกราคม 2561 สพอ.แม่ใจ ดำเนินโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนฯ ปี 2561 บ้าน หมู่ 5 ต.แม่สุก หมู่ 1 ต.่าแฝก และ หมู่ 13 ต.บ้านเหล่า ศึกษาดูงานบ้าน หมู่ 5 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และวิเคราะห์บริบทชุมชนตนเองเพื่อหาโครงการสัมมาชีพที่สามารถพัฒนาต่อยอด สู่ความยั่งยืนได้ เพื่อดำเนินการในปี 2561 ต่อไป
อำเภอแม่ใจ

วันที่ 23 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ ดำเนินโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนฯ ปี 2561

วันที่ 23 มกราคม 2561 สพอ.แม่ใจ ดำเนินโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนฯ ปี 2561 บ้านหมู่ที่ 6 ,7,8 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ ศึกษาดูงาน บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
Page 1 of 212