ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>> ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำข้าราชการและประชาชนชาวพะเยาทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีพุทธศักราช2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>พจ.พะเยาร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>พจ.พะเยาลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการคัดเลือกประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นและตำบลสารสนเทศต้นแบบดีเด่นและคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นประจำปี2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>อบรมเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>พจ.พะเยาบันทึกเสียงถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง