ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา >>พช.พะเยา ลงพื้นที่คัดเลือกกลั่นกรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัพะเยา >>พช.พะเยา ลงพื้นที่คัดเลือกกลั่นกรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางสังคม (เครือข่าย) โดย พมจ.พะเยา