ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ประชุมและตรวจติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณปี พ.ศ.2562