ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>จังหวัดพะเยานำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพัฒนาการจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวพะเยาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำพระอารามหลวงและอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยารับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่16,17 คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยารับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่16,17 คัดเลือกประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นและสารสนเทศตำบลต้นแบบดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยารับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่16,17 คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ