ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมหารือคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563 และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพะเยา