ข่าวประชาสัมพันธ์

นางณัฏฐิยาภรณ์. ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยข้าราชการ พช.ได้เข้าขอพร นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่ิองในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559