ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}ติดตามกับนักข่าวพลเมือง คุณยุทธภูมิ นามวงศ์ สารสนเทศเพื่อชุมชน สนง.พัฒนาชุมชน จ.พะเยา…ติดตามออกอากาศ Thai PBS ในวันเสาร์ที่ l 14 พ.ค. 59 l เวลา 19.00 น.”แหล่งน้ำซับน้ำจำ ต.จำป่าหวาย”{{คลิปรายการ}} http://bit.ly/1TS9xo2