ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่แระยุกต์ ตามพระราชดำริ6มิติ จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมโรงแรมเคเอ็ม กว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา

{{พะเยา}}กิจกรรม”ผู้ว่าฯศุภชัยเยี่ยมชุมชน”วันเสาร์ที่ 20 สค.2559 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พะเยา ลงเยี่ยมพื้นที่ อ.เชียงม่วน เยี่ยมหมู่บ้านกองทุนแม่ฯ,กลุ่มOTOPและ ครัวเรือนยากจนต้นแบบ {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2b6P1Ex

{{พะเยา}}ทีมงานสารสนเทศฯ นำโดย ยุทธภูมิ นามวงศ์ และ นส.มันทนา ก้อนคำ นศ.ฝึกงาน ม.ราชภัฎเชียงราย ลงพื้นที่ บ.บัว เก็บภาพบรรยากาศเพื่อเตรียมจัดทำวิดิทัศน์เผยแพร่หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน บ.บัว{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2bskQHi

{{พะเยา}}ท่องเที่ยวโดยชุมชน..บ.ใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ 5 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา สัมผัสกลิ่นไอของวัฒนธรรมและประเพณีของชาวภูไทอิสาน..ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต หัตถกรรมทอผ้าและศิลปดนตรี “โปงลางอิสานล้านนา”{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2bDYpvS

{{พะเยา}}นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการฯ ปี 2559 ห้องภูกามยาว ศาลากลาง จว.พะเยา 18 สค.2559 ..{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2bK1ZYJ