ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}} สารสนเทศเพื่อชุมชนรายการวิทยุของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา“ฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชน“ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.10 น. ถึง 17.00 น. สถานีวิทยุอสมท. พะเยาคลื่น fm 95.25 เมกกะเฮิร์ต. ดำเนินรายการ โดย ยุทธภูมิ นามวงศ์. สารสนเทศเพื

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}จัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐาน จ.พะเยา เพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บ การประเมินคุณภาพชีวิตของคนพะเยา และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูล ณ ห้องภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา(27พค.2559)

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 4 ปี พุทธศักราช 2551-2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องพุดตานห้องพุดตาน. โรงแรมพะเยาเกทเวย์.

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}ประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิฐฐานรากประชารัฐจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 ปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องพรมาลี. โรงแรมพะเยาเกทเวย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}การติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือโครงการIQL ปี 2559 โดย ศูนย์สารสนเทศฯ กรมการพัฒนาชุมชน เมื่อ 24 พค.2559 {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1WRRcM8

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}สารสนเทศฯลงเยี่ยมและถ่ายทำเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ใบลานติดตู้เย็น ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 160 บ้านหนองใหม่ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1NOy7r9

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}สารสนเทศลงพื้นที่ อ.ปงถ่ายทำอาชีพปลูกผักหวานป่า และเพาะงอกผักหวานป่า ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของนายสว่าง ใจเย็น แห่ง บ.ผาตั้ง หมู่ 6 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1TKtoXG