ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา]}การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา เป็นการประชุมหารือระหว่างคณะผู้ก่อตั้งบริษัทเริ่มต้น ณ ห้องประชุม Biz Clup สนง.พาณิชย์จังหวัดพะ้ยา..เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิย.2559 {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1RVhg0p

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}} ยินดีต้อนรับ..เหมียว มันทนา ก้อนคำ นศ.ฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ..{{คลิปรายการวิทยุ}} http://bit.ly/1RUEZOx

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผักตบชวา บ.สันป่าม่วง หมู่ ๘ ต.สันป่าม่วง อ.เชียงคำ จ.พะเยา เข้าร่วมแข่งขันการประกวดชุมชนแห่งการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี ๒๕๕๙{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/288EjAP

ข่าวประชาสัมพันธ์

[[พะเยา]]การประชุมประจำเดือนผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดพะเยา ประธานโดย นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. 2529

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}} นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายจรัส สุทธิกุลบุตร ที่ปรึกษาหอการค้าพะเยา และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบ คุณชาลอต โทณะวณิก และทีมงานคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กทม.เมื่อวันที่ 1 พค.2559