ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}ท่องเที่ยวโดยชุมชน..บ.ใหม่ราษฎร์บำรุง หมู่ 5 ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา สัมผัสกลิ่นไอของวัฒนธรรมและประเพณีของชาวภูไทอิสาน..ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต หัตถกรรมทอผ้าและศิลปดนตรี “โปงลางอิสานล้านนา”{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2bDYpvS

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการฯ ปี 2559 ห้องภูกามยาว ศาลากลาง จว.พะเยา 18 สค.2559 ..{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2bK1ZYJ

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}} บ้านบัว : พะเยาส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงกสนพัฒนาการค้า การท่องเที่ยว นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันพุธที่ 17 สค.2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ.บัว เพื่อเตรียมการจัดกิจก

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เดินทางไปพื้นที่ ที่ทำการเทศบาลตำบลงิม อ.ปง เพื่อร่วมบริจาค น้ำดื่มและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ ที่ อ.ปง

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}เมื่อวันอังคารที่ 16 ส.ค.2559 เวลา10.05 น.นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ อ.ปง จ.พะเยา เพื่อฟื้นฟู เยียวยา ราษฎรผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมหนัก {{พะเยา}} http://bit.ly/2aQSs0W

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}คณะผู้ก่อตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา ได้ลงพื้นที่ออกประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมลงหุ้นจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา จำกัด ทั้ง 9 อำเภอ {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2btXctc

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}คณะผู้ก่อตั้งบริษัทประขารัฐรักสามัคคีพะเยา จำกัด ประชุมชี้แจงแก่ตัวแทนสหกรณ์ จ.พะเยา จัดประชุมเพื่อชี้แจง. ทำความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมลงหุ้น(15สค.2559){{คลิปข่าว}} http://bit.ly/2btXctc

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}กิจกรรม”ผู้ว่าฯศุภชัยเยี่ยมชุมชน ช่วงวันหยุดราชการ ผู้ว่าฯออกเยี่ยนประชาชนในทุก ๆ พื้นที่ เพื่อติดตาม เยี่ยมเยียน การดำเนินชีวิตของชาวบ้าน ในหมู่บ้าน-ตำบล รวมทั้งรับทราบปัญหาอุสรรการใช้ชีวิตของชาวบ้านอีกด้วย {{คลิปข่าว }} http://bit.ly/2aNj8zx

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}สารสนเทศเพื่อชุมชน ขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวจังหวัดพะเยา กล่าวขอแสดงความยินดีกับ แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 นางผัดแก้ว งามเมือง {{คลิปรายการ}} http://bit.ly/2brVpBS