ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}} คณะกรรมการกลั่นกรองกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ นำโดยท่านวัฒนา เดียวสุรินทร์ ลงเยี่มชมผลงานของชุมชน บ.ต้นผึ้ง หมู่ ๓ ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}} คณะกรรมการกลั่นกรองกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ นำโดยท่านวัฒนา เดียวสุรินทร์ ลงเยี่มชมผลงานของชุมชน บ.ปี้ หมู่ ๑๐ ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}วันจันทร์ที่ 13 มิย.2559 เวลา 14.00 น.บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา จำกัด เดินหน้าประชุมครั้งที่ 7 ณ ที่ห้องประชุม BizClup สำนักงานพาณิชย์ จ.พะเยา เพื่อขับเคลื่อนงานก่อตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}} ข้าวโพดข้าวเหนียว ที่ อ.เชียงม่วน ติดตามกับนักข่าวพลเมือง จ.พะเยา คุณยุทธภูมิ นามวงศ์ สารสนเทศเพื่อชุมชน เชิญท่านติดตามชมออกอากาศ ThaiPBS นักข่าวพลเมือง พรุ่งนี้เช้า พฤหัสบดีที่ 16 มิย.2559 เวลาประมาณ 05.00 น {{คลิปข่าว}}http://bit.ly/1YrnQUa

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}การออกตรวจ ประเมินกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559 ภาคบ่าย..วันนี้ จันทร์ที่ 13 มิย.2559 ลงเยี่ยมชุมชน บ.ปางเจริญศึกษา ม.7 ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข นำโดย นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}ท่านวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา..นำทีมคณะกรรมการกกลั่นกรองกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2559..เช้าวันจันทร์ที่ 13 มิย.2559..ลงเยียม บ.ต๊ำดอนมูล ม.2 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา..

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง อ.เชียงคำ ประเทศไทย และ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว ครั้งที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิย.2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน จว.ลงพื้นที่ 9 อำเภอ แนะนำ จนท.พัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมการจัดทำระบบGIS ด้วย Google Map ตามโครงการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ IQL ปี 2559 ระหว่าง 3-10 มิย.2559 {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1U4VK0Z

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}สารสนเทศเพื่อชุมชน ยุทธภูมิ นามวงศ์ : นักข่าวพลเมือง ThaiPBS อุทิศตนเป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยา สะท้อนมุมมองวิถีชีวิต เรื่องราวของจังหวัดพะเยา..หลากหลายมุมมองที่ท่านอาจจะยังไม่เคยสัมผัส {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/22WJ5Ob