ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}นักข่าวพลเมือง จ.พะเยา คุณยุทธภูมิ นามวงศ์ สารสนเทศเพื่อชุมชน จะพาเราไปที่ชุมชนบ้านดงอินตา จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นชุมชนปลอดขยะ {{คลิปข่าว}}http://bit.ly/1qPcQCA

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference {ทีวี พช } ประกอบด้วย นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน,นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนและพัฒนาการอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}ตามไปดูคณะOTOP เยือนนครคุนหมิง ประเทศจีน ตามโครงการOTOPสานสัมพันธ์ 2 แผ่นดิน ภายใต้ชื่อ งาน “รื่นเริงไทย แฟร์ 2016” ณ หยุนฝาง จัดการแสดงและจำหน่ายสินค้า ระหว่าง 23-27 เมษายน 2559 ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}บรรยากาศวันที่สองของการจัดงานหยุนฟางแฟร์ งานรื่นเริงไทย OTOPสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน OTOP พะเยา ไทยก้าวไกลสู่สากล ประจำปี 2559 ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนาน ประเทศจีน วันที่ 24 ม.ย.2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}โครงการส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุโกลเด้นเยียส์ กรุงเทพ เยาวชนพะเยา จำนวน 6 คน เข้าร่วมโครงการ. ส่งมอบตัวและปฐมนิเทศก่อนเข้าเรียน หลักสูตร 6 เดือน ฝึกประสบการณ์ 12 เดือน. ขอขอบคุณ รพ.โกลเด้นเยียส์ ที่มอบโอกาสดีๆแก่เนาวชนจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}} งาน otop กลางสัมพันธ์ 2010 พะเยาก้าวไกลสากล ณ เมืองคุนหมิง ในงาน otop สานสัมพัธ์สองแผ่นดิน otop พะเยาก้าวไกลสู่สากล ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน ในงาน รื่นเริงไทย หยุนฟางแฟร์ ระหว่างวันที่ 20 – 29 เมษายน 2559 โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยนานรื่

ข่าวประชาสัมพันธ์

{{พะเยา}}เวทีจับคู่เพื่อเจรจาการค้าระหว่างผู้ผลิตผู้ประกอบการ otop ของไทยและนักธุรกิจชาวจีน ณ เมืองคุณหมิง ประเทศจีน โดยมีอธิบดีกรมการพัฒนาชุครมมชน เป็นประธาน