ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 9 เมษายน 2561 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นายวรเชฏฐ์ หน่อคำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมทีมงานขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ตรวจติดตามและประเมินมาตรฐานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ (ตลาดต้นสัก) ณ บริเวณตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ (ตลาดต้นสัก) ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมระดับตำบลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อชี้แนะแนวทางขั้นตอนการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้กับทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองพะเยา อำเภอแม่ใจ อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอภูกามยาว ตำบลละ12คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 420 คน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวรเชฏฐ์ หน่อคำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ออกติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา อีกทั้งมอบหมายชี้แนะแนวทางการดำเนินโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ปี2561 และเตรียมการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีนางวนิดา ด้วงอิน พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอให้ข้อมูล และให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยา ร่วมประกอบพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีจัดทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ