ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาจัดงานมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2562 อย่างยิ่งใหญ่