ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา สอบคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา >>พช.พะเยา ประกวดกิจกรรมข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2562 ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ประเภทพัฒนาการอำเภอ ณ บ้านปงใหม่ อำเภอภูซาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา >>พช.พะเยา ประกวดกิจกรรมข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2562 ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ณ บ้านป่าแขม อำเภอเชียงม่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา >>พช.พะเยา ประกวดกิจกรรมข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น กิจกรรมพัฒนาชุมชนใสสะอาด นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 และศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา >>พช.พะเยา ลงพื้นที่คัดเลือกกลั่นกรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา >>พช.พะเยา ลงพื้นที่คัดเลือกกลั่นกรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562