ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>ตลาดประชารัฐจังหวัดพะเยา เตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันท์โอชา) วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะทำงานตลาดประชารัฐจังหวัดพะเยา จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันท์โอชา) และลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดนำเสนอผลการดำเนินงานและความสำเร็จของตลาดประชารัฐจังหวัดพะเยา โดยมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่เข้มแข็ง เพื่อนำเสนอผลงานต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันท์โอชา) ณ ห้องศรีโคมคำ2 ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 18 ต.ค.61 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ – อำเภอภูซาง ร่วมต้อนรับ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ และมอบนโยบายรัฐบาล เรื่องการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การป้องกันยาเสพติด การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. กชช.2ค การเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ – อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมพระนั่งดิน อำเภอเชียงคำ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านปงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง และตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมเพื่อเร่งรัดการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยาแบบครบวงจร หนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน โดยนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารทิศทางการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579 ) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2560 – 2564 )  🔶️โดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายในหัวข้อ “นโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน CDD Happiness Strategy 2019 “ ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวอร์ชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 15 ตุลาคม 2561 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางปติมาพร ตั๋นเต็ม ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมผู้นำหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนบ้านปงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง และบ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในพื้นที่เพื่อการจัดแสดงความสำเร็จของชุมชน. ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>13 ต.ค.2561 เวลา 19.00 น.นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 🌟ในการนี้ นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 🙏 💕 วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา และ ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 🙏เวลา 09.00 น.นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 🙏ในการนี้ นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านดอนไชย และบ้านห้วยแม่แดง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมจัดทำสรุปข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและกลุ่มจังหวัด (แผนงาน/โครงการ) ของจังหวัดพะเยา โดยมีนายพยงค์  ยาเภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ดำเนินการจัดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา