ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา>>>รับร้อยเอกธรรมมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงาน”วันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก”ขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร“พะเยาโมเดล” อำเภอดอกคำใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำเหล่าข้าราชการจังหวัดพะเยาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาเข้าพบผวจ.พะเยาเดินหน้าสนับสนุนผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOP ตามมติครม.และกระทรวงมหาดไทยรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์OTOP ในการจัดจำหน่ายกระเช้าOTOP เทศกาลปีใหม่2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพะเยา>>>ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐนายอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562