ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>จังหวัดพะเยาประกอบพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันยุทธถัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมต่อต้านยาเสพติดตามโครงการประชุมอำนวยการและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ผนึกกำลังคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา จัดงานเดินแบบแฟชั่นโชว์ ภายใต้ชื่อ “วิจิตรเลิศล้ำ ภูษาภัสตราภรณ์ อาณาจักรภูกามยาว”อย่างยิ่งใหญ่อลังการในงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ประชุมเตรียมจัดงานเดินแบบแฟชั่นโชว์ “วิจิตรเลิศล้ำ ภูษาภัสตราภรณ์ อาณาจักรภูกามยาว”ในงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>พจ.พะเยา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมส่วนราชการ จัดงานเดินแบบแฟร์ชั่นโชว์ “พิลาสพัตราภรณ์ นครภูกามยาว”อย่างยิ่งใหญ่อลังการในงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562