ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา นายอำเภอ ร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย บ้านของนายณัฐวุฒิ เผ่ากันทะ บ้านเลขที่ 91 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการมอบ และมีผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา หัวหน้าหน่วยงานราชการจังหวัดพะเยา นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงเรียนบ้านปางงุ้น อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา นายวรเชฏฐ์ หน่อคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามโครงการตลาดประชารัฐ ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดต้นสัก) ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดงานงานวัดลั่นทุ่งขุนควรจวนม่วนใจ๋เที่ยวงานวัด 55 เมืองรองบ้านเราจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วัดธรรมิการาม (สบเกี๋ยง) อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง เป็นประธานเปิดพิธีฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา : วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ประธาน ศปน.ศพช.ลำปาง มอบหมายให้ นายวิศิษฎ์ บุญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เลขานุการ ศปน.ศพช.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาพร้อมพบปะผู้นำชุมชน ผู้ผลิต เเละผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ณ โรงเเรมพะเยา เกทเวย์  จากนั้นช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสอบถามข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพช่างตีมีด เเละสถานที่ท่องเที่ยวเมืองโบราณ ของบ้านร่องไฮ หมู่ที่ 1 ตำบลเเม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทั้งนี้มีนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงาน และนายเทพ วงศ์สุภา พัฒนาอำเภอเมืองพะเยา ร่วมให้ข้อมูลฯ และนำเยี่ยมชมกิจกรรมในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นของที่ระลึก ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม. 2561 ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 18 กรกฎาคม 2561  นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมกับหัวหน้าหน่วยงานราชการจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในงานฯ ณ สโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 17 กรกฎาคม 2561  นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา (คสป.) ครั้งที่5/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า)ชั้น1