ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายอาจณรงค์ สัตยพานิชย์ สื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (Press Tour) ภายใต้โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง จังหวัดพะเยา บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 4 และ 8 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายอาจณรงค์ สัตยพานิชย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (Press Tour) พร้อมข้าราชการกรมฯ สื่อมวลชน พื้นที่จังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา ชมทัศนียภาพกว๊านพะเยา สักการะพ่อขุนงำเมือง ชมสถาปัตยกรรมวัดอนาลโยทิพยาราม และชมการสาธิตจักสานผักตบชวา บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 4 และ 8 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา นายวิศิษฏ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา และข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>ทีม พช.พะเยา เตรียมพร้อมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านปงใหม่ รับ “Blogger พาทัวร์” เชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน>>> วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอภูซาง พร้อมด้วยบริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวฯบ้านปงใหม่ เตรียมความพร้อมรับคณะ“Blogger พาทัวร์” เสริมพลังการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้กับผู้นำและกรรมการบ้านปงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>กระทรวงมหาดไทย รับนโยบายนายกรัฐมนตรี เร่งสร้าง OTOP นวัตวิถี”หนุน“ไทยนิยม ยั่งยืน” วันที่ 29 ตุลาคม 2561 *พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ตามโครงการ ”ไทยนิยม ยั่งยืน ” โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพเยา ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน นำตลาดประชารัฐ ไทยช่วยไทย คนไทย ยิ้มได้ นำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เข้าร่วมแสดงผลงาน และร่วมกิจกรรมในพื้นที่ครั้งนี้ด้วย โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีฯ คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา และพัฒนาการอำเภอ ข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>ตลาดประชารัฐจังหวัดพะเยา เตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันท์โอชา) วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะทำงานตลาดประชารัฐจังหวัดพะเยา จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันท์โอชา) และลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในเรื่องการจัดนำเสนอผลการดำเนินงานและความสำเร็จของตลาดประชารัฐจังหวัดพะเยา โดยมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่เข้มแข็ง เพื่อนำเสนอผลงานต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันท์โอชา) ณ ห้องศรีโคมคำ2 ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 18 ต.ค.61 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ – อำเภอภูซาง ร่วมต้อนรับ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ และมอบนโยบายรัฐบาล เรื่องการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การป้องกันยาเสพติด การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. กชช.2ค การเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ – อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมพระนั่งดิน อำเภอเชียงคำ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านปงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง และตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมเพื่อเร่งรัดการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยาแบบครบวงจร หนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน โดยนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านดอนไชย และบ้านห้วยแม่แดง อำเภอปง จังหวัดพะเยา