ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “กองทุนแม่ของแผ่นดิน การพัฒนาคนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยากล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในงานได้มีการรับมอบเข็มกองทุนแม่ของแผ่นดิน หน้าพระฉายาลักษณ์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และพัฒนาการจังหวัดพะเยา การมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินสำหรับหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด การทอดผ้าป่าเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา การจัดนิทรรศการและการปล่อยขบวนรถแห่เงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางชมพูนุท ธรรมยานักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และคณะอนุกรรมการ พชร. 6 มิติ ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนกิจกรรม/ประเด็นศึกษาดูงานจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ พชร. และลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมต่อยอดพัฒนาตามโครงการฯ ของบ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเขียงม่วน จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางชมพูนุท ธรรมยานักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และคณะอนุกรรมการ พชร. 6 มิติ ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนกิจกรรม/ประเด็นศึกษาดูงานจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ พชร. ของบ้านต๋อมใน ณ  ศาลาเอนกประสงค์บ้านต๋อมใน หมู่ 7 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2561 โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจากทุกอำเภอเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

>>จังหวัดพะเยา@วันที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561 รับประทานเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และประทานพระดำรัสแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ทีมงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และผู้แทนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาเข้าร่วม ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา@วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชภลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ภาคส่วนต่างๆ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 5/2561 หลักสูตร 12 วัน ระหว่างวันที่ 6-17 สิงหาคม 2561 เพื่อรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจของผู้ติดยาเสพติดให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 80 คน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ 2 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก “ไทยนิยมยั่งยืน” ปี 2561 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิด ณ บริเวณอาคาร 99 ปี พระอุบาลี คุณูปมาจารย์ ชั้น2 มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้จัดนิทรรศการผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใหม่แท่นคำ ม.10 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้. เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อคัดสรรหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ณ บ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ 4 อำเภอจุนโดยมีนางทิพย์วรรณ์ แก้วทอง พัฒนาการอำเภอจุน นำทีมพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และ คณะกรรมการกองทุนแม่บ้านเซี๊ยะให้การต้อนรับ

ประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>> วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด และหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ณ บ้านสันสลี หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมีว่าที่ร้อยตรี จำรัส โสตถิกุล นายอำเภอแม่ใจ พัฒนาการอำเภอแม่ใจและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ใจ ให้การต้อนรับ