จังหวัดพะเยา>>> พช.พะเยา ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563

📣📣📣@จังหวัดพะเยา>>> พช.พะเยา ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563
📝วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. นางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2563 เดือนมีนาคม 2563 พร้อมหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ พัฒนการอำเภอ นักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมรับฟังการประชุมหารือประเด็นขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนที่สำคัญ และสวมหน้ากาก มีมาตรการการเข้ารับบริการติดต่อสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ดังนี้
-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563
-การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563
-สรุปผลการติดตามและสนับสนุนขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี2563
-การจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP
-การขอรับบริจาคหน้ากากอนามัยให้สภากาชาดไทย จำนวน 400ชิ้น
-การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
-การดำเนินโครงการสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้อัตลักษณ์และวิถีคนพะเยา กิจกรรมพัฒนาอาชีพรายได้
-แจ้งผลการคัดเลือกกิจกรรมและพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน เพื่อกรมการพัฒนาชุมชนจักมาถ่ายทำสื่อโทรทัศน์
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า)
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📸สพจ.พะเยา :รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)