จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยานำเสนอผลการส่งคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์จปฐ. ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปี2562

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยานำเสนอผลการส่งคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์จปฐ. ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปี2562

🖍&วันที่17 กันยายน2562 เวลา09.00. นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดโครงการนำเสนอผลการส่งคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์จปฐ. ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา.พะเยาโดยมีนางอำไพบัวระดกหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้ความรู้แนวทางการดำเดินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์จปฐ. มีนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้และผู้นำอช. อำเภอดอกคำใต้ร่วมนำเสนอผลงาน

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)