จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 รอบที่2 (เมษายน-กันยายน2562)

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ..2562 รอบที่2 (เมษายนกันยายน2562)

🖍&วันที่10 กันยายน2562 เวลา09.00. นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นายวรเชฏฐ์หน่อคำหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนเป็นประธานลงพื้นที่การติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ..2562 รอบที่2 (เมษายนกันยายน2562) เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมทีมคณะทำงานทีมที่1 อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยมีว่าที่ร..ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ พัฒนาการอำเภอเชียงคำและทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชนให้ข้อมูลและต้อนรับ

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)