จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอ

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอ

🖍&วันที่9 กันยายน2562 นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางอำไพบัวระดกหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอพร้อมทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชนวิทยากรภายนอกให้ความรู้การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนตามโครงการตามการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(สทบ.) ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)