จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาร่วมโครงการป่าในเมือง“สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย” ณ สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาร่วมโครงการป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทยณ สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา

🖍&วันที่9 กันยายน2562 เวลา08.30. นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นายพงษ์พันธ์วิเชียรสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทยมีกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขบริเวณสวนป่าประชารัฐการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ในเมืองการแสดงพื้นบ้านชาวพะเยาสถานีวนวัฒนวิจัยแม่กาตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยาจัดโดยสำนักวิจัยและพัฒนาพัฒนาการป่าไม้และมหาวิทยาลัยพะเยา

📝ในการนี้นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์วรรณคำหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมฯในครั้งนี้

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)