จังหวัดพะเยา>>>จัดโครงการรวมพลังจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรม“จิตอาสาพัฒนากว๊านพะเยาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายรอบกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก”

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>จัดโครงการรวมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากว๊านพะเยาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายรอบกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก

🖍&วันที่5 กันยายน2562 นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นายพงษ์พันธ์วิเชียรสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากว๊านพะเยาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายรอบกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก  บริเวณหาดอิงกว๊านตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยาและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมฯครั้งนี้อย่างคับคั่ง

📝ในการนี้นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์วรรณคำหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  และนางเสาวลักษณ์ไชยเมืองนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการเข้าร่วมกิจกรรมฯดังกล่าว

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)