@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา นำ OTOP ของดีจังหวัดพะเยาบุกตลาดลำปาง โครงการเสริมสร้างรายได้ประชาชนสู่เศรษฐกิจฐานราก ณ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดลำปาง

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา นำ OTOP ของดีจังหวัดพะเยาบุกตลาดลำปาง โครงการเสริมสร้างรายได้ประชาชนสู่เศรษฐกิจฐานราก ณ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดลำปาง
🖍&วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 15.19 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน OTOP ซะป๊ะของดี วิถีพะเยา ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ประชาชนสู่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนา มีการจัดนิทรรศการออกบูธ จำนวน 30 บูธ ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2562 โดยมีนางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน และมีหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชล จังหวัดลำปาง เข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ ลานโมบายโซน ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดลำปาง
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📸สพจ.พะเยา :รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)