@จังหวัดพะเยา>>> สพจ.พะเยาร่วมกิจกรรม“เปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยาประจำปี2562”

📣📣@จังหวัดพะเยา>>> สพจ.พะเยาร่วมกิจกรรมเปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยาประจำปี2562”

🖍&วันที่22 สิงหาคม2562 จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมเปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยา  โดยมีเรืออากาศตรีอดุลย์พรหมวาทย์นายอำเภอจุนเป็นประธานพิธีเปิดบ้านศิลปินนายวิทยาวงศ์เพชรมณีโชติ  ศิลปินสาขาทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม(ภาพเขียนสีและภาพลายเส้น) บ้านเลขที่34/1 หมู่ที่5 ตำบลทุ่งรวงทองอำเภอจุนจังหวัดพะเยา

🖍& ในการนี้นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นายประจักษ์ไชยวงค์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการกลุ่มงานสารเทศการพัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)