@จังหวัดพะเยา>>>คณะทำงานคสป. พะเยาติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>คณะทำงานคสป. พะเยาติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

🖍&วันที่22 สิงหาคม2562 นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ไชยเมืองนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะทำงานประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดพะเยา(คสป.)        

        ภาคเช้าติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐด้านการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถีบ้านเปื๋อยเปียง.14 .หย่วน.พะเยาโดยมีว่าที่..ไพฑูรย์ศรีราจันทร์พัฒนาการอำเภอเชียงคำพร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมให้ข้อมูลและเยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนา5 ด้าน

      ภาคบ่ายติดตามเยี่ยมชมสอบถามแนะแนวทางการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว  ของชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถีบ้านวังขอนแดง.11 .ห้วยลาน.ดอกคำใต้.พะเยาโดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนา5 ด้าน

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)