@จังหวัดพะเยา>>>คณะทำงานคสป. พะเยาติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>คณะทำงานคสป. พะเยาติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

🖍&วันที่21 สิงหาคม2562 นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ไชยเมืองนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะทำงานประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดพะเยา(คสป.)        

        ภาคเช้าติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐด้านการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถีบ้านตุ่นใต้.1 .บ้านตุ่น.เมืองพะเยา.พะเยาโดยมีนายเทพวงศ์สุภาพัฒนาการอำเภอเมืองพะเยาและคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมให้ข้อมูลและเยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนา5 ด้าน

      ภาคบ่ายติดตามเยี่ยมชมสอบถามแนะแนวทางการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว  ของชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถีบ้านป่าสัก.ศรีถ้อย.แม่ใจ.พะเยาโดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนา5 ด้าน

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)