@จังหวัดพะเยา>>>คณะทำงานคสป. พะเยาติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>คณะทำงานคสป. พะเยาติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

🖍&วันที่21 สิงหาคม2562 นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางปติมาพรตั๋นเต็มนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนพร้อมคณะทำงานประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดพะเยา(คสป.)        

        ภาคเช้าติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐกลุ่มขนมเปี๊ยะสมใจบ้านสันติสุข.9 .ศรีถ้อย.แม่ใจ.พะเยาโดยมีสมาชิกกลุ่มร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนา5 ด้านพร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมผลผลิตทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของสมาชิกกลุ่ม

      ภาคบ่ายติดตามเยี่ยมชมสอบถามแนะแนวทางการดำเนินงานด้านการผลิตและแปรรูปกระเป๋าจากใยกล้วยพวงกุญแจ  ฯลฯของกลุ่มเย็บปักถักร้อย(คนพิการดงเจน) บ้านเจน.8 .ดงเจน.ภูกามยาว.พะเยาโดยมีนางสาวพชรพรแก้วทิตย์พัฒนาการอำเภอภูกามยาวและสมาชิกกลุ่มร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนา5 ด้าน

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)