@จังหวัดพะเยา>>>ผวจ.พะเยา นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ต้อนรับการตรวจราชการ จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านภัยแล้ง

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>ผวจ.พะเยานำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดต้อนรับการตรวจราชการจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านภัยแล้ง

🖍&วันที่20 กรกฎาคม2562 เวลา09.00. ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยจุลินทรีย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต1 พะเยาและลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภัยแล้งกว๊านพะเยาและกองดินในกว๊านพะเยาบริเวรตำบลบ้านต๋อมตำบลบ้านสางและตำบลแม่ใสอำเภอเมืองพะเยาโดยมีนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยาและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยาและประชาชนชาวพะเยาให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการตรวจราชการฯในครั้งนี้

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)