@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ผลักดันส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในด้านการจำหน่าย Online รอบที่2 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาผลักดันส่งเสริมผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOP ในด้านการจำหน่ายOnline รอบที่2 โรงแรมทีเคพาเลซกรุงเทพมหานคร

🖍วันที่18 กรกฎาคม2562 นายชำนาญบุดาสา  พัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นายประจักษ์ไชยวงค์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOP จังหวัดพะเยาจำนวน2 กลุ่มเข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOP ด้านการจำหน่ายOnline รอบที่2 ระหว่างวันที่18 – 20 กรกฎาคม2562 เพื่อให้สามารถเป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงหรือสั่งซื้อสินค้าOTOP ได้อย่างถูกต้องและทันสมัยในเว็บไซต์www.weloveshopping.com โดยโครงการนี้รุ่นที่1 มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน50 คนโรงแรมทีเคพาเลซแอนด์คอนเวนชั่นถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพฯ

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

🔊📰สพจ.พะเยารายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)