@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา จัดตลาดจำหน่ายสินค้า ตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) จังหวัดพะเยา

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาจัดตลาดจำหน่ายสินค้าตามโครงการOTOP เคลื่อนที่(OTOP Mobile) จังหวัดพะเยา

🖍&วันที่16 กรกฎาคม2562 นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยาพร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน. OTOP และกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOP จังหวัดพะเยาจำนวน23 รายจัดตลาดจำหน่ายสินค้าตามโครงการOTOP เคลื่อนที่(OTOP Mobile) จังหวัดพะเยาเริ่มตั้งแต่วันที่15-17 กรกฎาคม2562 เพื่อกระตุ้นยอดขายและรายได้ของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOP จังหวัดพะเยาให้สูงขึ้นโดยมียอดจำหน่ายวันที่15-16 กรกฎาคม2562 รวม57,655บาท  สินค้าขายดี3 ลำดับคือ  1. ข้าวไรซ์เบอรี่จากไร่แม่นาย  2. เบอร์ลินผ้าไทย3. กระเป๋าจักสานเฮือนล้านนา  ท่าเรือวัดติโลกอารามกว๊านพะเยา

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)