@จังหวัดพะเยา>>>พจ.พะเยา ร่วมพิธีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 37 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พจ.พะเยาร่วมพิธีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลกครั้งที่37 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

🖍&วันที่16 กรกฎาคม2562 เวลา17.00. นายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดงานพิธีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลกครั้งที่37 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยาและวัดศรีโคมคำอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา

📝ในการนี้นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยาและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยาและประชาชนชาวพะเยาเข้าร่วมพิธีฯ

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)