@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา เป็นเจ้าภาพต้อนรับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ (กพสภ.) ส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ปี พ.ศ.2562

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาเป็นเจ้าภาพต้อนรับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ(กพสภ.) ส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนปี..2562

🖍&วันที่12 กรกฎาคม2562 เวลา14.00. นางสลักจฤฎดิ์ติยะไพรัชประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ(กพสภ.) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ(กพสภ.) และส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนเพื่อคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนดีเด่นระดับภาคจำนวน17จังหวัดดำเนินการระหว่างวันที่12-13 กรกฎาคม2562 นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยากล่าวต้อนรับพร้อมด้วยนายสุสังข์ชุ่มมะโนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสพจ.เชียงรายและนางอัญชลีป่งแก้วนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนดีเด่นระดับภาคห้องพรนภาโรงแรมพะเยาเกทเวย์อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)