@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา จัดฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพภาวะผู้นำ

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาจัดฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีด้านการพัฒนาบุคลิกภาพภาวะผู้นำ

🖍&วันที่12 กรกฎาคม2562 เวลา09.00. นายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีด้านการพัฒนาบุคลิกภาพภาวะผู้นำสตรีในจังหวัดพะเยาให้มีศักยภาพเพื่อนำไปใช้ในการทำงานสตรีในพื้นที่จำนวน9 อำเภอรวม100 คนดำเนินการระหว่างวันที่12-13 กรกฎาคม2562 โดยมีหัวหน้าหน่วยงานภาคีเครือข่ายราชการจังหวัดให้เกียรติเข้าร่วมงานฯดังกล่าวห้องพุดตานโรงแรมพะเยาเกทเวย์อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)