@จังหวัดพะเยา >>พช.พะเยา ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2562 ผ่านระบบ TV พช.

📣@จังหวัดพะเยา>>พช.พะเยา

🖍วันพุธที่  12 มิถุนายน  2562

เวลา09.00 . นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยา  มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาขุมชนจังหวัดพะเยาร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่6/2562 ผ่านระบบTV พช. ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)