@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดพะเยา

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562 จังหวัดพะเยา

🖍&วันที่31 พฤษภาคม2562 เวลา18.00. นายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562 จังหวัดพะเยาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยานายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาได้เข้าร่วมกิจกรรมฯศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพะเยา

📝ในการนี้นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยาพร้อมหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯนักวิชาการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเข้าร่วมฯ

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)