@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา จัดโครงการพัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้ประชาชน กิจกรรมพัฒนากลุ่มอาชีพด้านการผลิต ของชาวจังหวัดพะเยาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา จัดโครงการพัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้ประชาชน กิจกรรมพัฒนากลุ่มอาชีพด้านการผลิต ของชาวจังหวัดพะเยาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

🖍วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายชำนาญ  บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดจัดโครงการพัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้ประชาชน กิจกรรมพัฒนากลุ่มอาชีพด้านการผลิต พร้อมนางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา  นักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และครัวเรือนยากจน จำนวน 270 คน รวม 27 กลุ่มอาชีพ เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

☆Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่☆

🔊📰สพจ.พะเยา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)