@จังหวัดพะเยา>>>จังหวัดพะเยาประกอบพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันยุทธถัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา

📣@จังหวัดพะเยา>>>จังหวัดพะเยาประกอบพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันยุทธถัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา

📝วันที่ 18 มกราคม 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันยุทธถัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา

🖍ในการนี้ นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา หัวหน้ากลุ่มงานฯและนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมส่วนราชการจังหวัดพะเยา และผู้บริหารฯนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการพิธีฯดังกล่าว

☆Phayao Wellness : พะเยา เมืองน่าอยู่☆

🔊📰สพจ.พะเยา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)