@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ผนึกกำลังคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ผนึกกำลังคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

📝วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น.นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อหารือแนวทางทำงานแบบบูรณาการร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา

🖍ในการนี้ นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

☆Phayao Wellness : พะเยา เมืองน่าอยู่☆

🔊📰สพจ.พะเยา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)