@จังหวัดพะเยา>>>พจ.พะเยา ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2

📣@จังหวัดพะเยา>>>พจ.พะเยา ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2

📝วันที่ 17 มกราคม 2562 นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยา  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวสู่การพัฒนา(กลุ่มเกษตรกร) ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักพัฒนาการท่องเที่ยว Green Tourism กิจกรรมย่อยการขับเคลื่อนเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 พร้อมด้วยเครือข่ายท่องเที่ยวร่วมเสวนาหารือ ณ โรงแรมเกทเวย์พะเยาอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

🖍ในการนี้ นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

☆Phayao Wellness : พะเยา เมืองน่าอยู่☆

🔊📰สพจ.พะเยา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)