@จังหวัดพะเยา>>>จังหวัดพะเยา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมส่วนราชการ และภาคเอกชน เปิดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 20 มกราคม 2562

📣@จังหวัดพะเยา>>>จังหวัดพะเยา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมส่วนราชการ และภาคเอกชน เปิดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 20 มกราคม 2562 

📝วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 – 20 มกราคม 2562 เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนา มีการจัดกิจกรรมบันเทิง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้รับผิดชอบการออกร้านแสดงสินค้า OTOP จำนวน 5 บูธ และของอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมและสวนสมเด็จย่า ริมกว๊านพะเยา

🖍ในการนี้ นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา และภาคเอกชน เข้าร่วมงานฯ ดังกล่าว

☆Phayao Wellness : พะเยา เมืองน่าอยู่☆

🔊📰สพจ.พะเยา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)